เรื่องของไฮดรา : พื้นฐานและการกินอาหาร

สุทธิพงษ์ พงษ์วร    เรื่องของไฮดรา เป็นเรื่องที่นักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ชนิดนี้ แต่คงไม่สามารถกล่าวได้ว่านักเรียนทุกคนเคยเห็นไฮดรามาก่อน ส

อ่านเพิ่มเติม

นีแอนเดอร์ทัลกับมนุษย์

สุทธิพงษ์ พงษ์วร    หลังจากที่ไม่ได้อ่านวารสาร New Scientist ซึ่งเป็นวารสารวิทยาศาสตร์รายสัปดาห์ของอังกฤษ มานานพอสมควร พอได้กลับมาติดตามอ่านอีกครั้ง ก็เกิดความรู้สึกว่า “นี่เราตามวิทยาศาสตร์ไม่ท

อ่านเพิ่มเติม

ชีพจร (PULSE)

นายแพทย์วีระ เยาวพฤกษ์     หลายๆ คนคงเคยรู้จักการจับชีพจรจากการชมภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตและคงสงสัยว่าชีพจรคืออะไร การจับชีพจรบอกอะไรกับแพทย์บ้างและมีวิธีการอย่างไร ชีพจรเป็นการขยายตัวและหดตัว

อ่านเพิ่มเติม

ชีวจริยธรรม (BIOETHICS)

กัณหา พิริยะกุล     ชีวจริยธรรม (bioethics) หมายถึงการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรม ไม่ทำร้าย หรือทำอันตรายต่อสัตว์หรือมนุษย์เพื่อการศึกษาหรือการวิจัย   จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง   สำนักงานคณะ

อ่านเพิ่มเติม

การผ่าตัด BYPASS หลอดเลือดโคโรนารีโดยใช้กราฟท์

การผ่าตัด Bypass หลอดเลือดโคโรนารีโดยใช้กราฟท์(Coronary Artery Bypass Graft, CABG) ในปัจจุบันวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอันทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง

อ่านเพิ่มเติม

ตำ… กล้วย

รศ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล และ อ. อุบลวรรณ บุญเปล่ง”กล้วยตานี ปลายหวีเหี่ยว เหลือหวีเดียว หิ้วหวีไป หิ้วหวีมา”วลีที่ชอบนำมาใช้ในการเล่มเกมส์เพื่อเป็นการฝึกการพูดเร็ว แสดงถึงความยากของภาษา

อ่านเพิ่มเติม

การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกและมะเร็งเนื้อรก

การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกและมะเร็งเนื้อรก  (Gestational trophoblastic disease) นายแพทย์อยู่ยง อนันตโชค การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกและมะเร็งเนื้อรก (Gestational trophoblastic disease) เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากมี

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องของมด

มาลินี นิ่มเสมอ      มดเป็นแมลงที่พบในระบบนิเวศบกต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศเขตร้อน มีการคาดคะเนว่าในโลกนี้มีมดอยู่ประมาณ 10,000 ชนิด แต่ที่พบแล้วมีประมาณ 8,800 ชนิด สำหรับประเทศไทยคาดว่ามีมดประมาณ 800 มาล

อ่านเพิ่มเติม

P680 และ P700เป็นส่วนหนึ่งของระบบแสง ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ผศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์    ในปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง (light reaction) รงควัตถุชนิดต่างๆ ที่อยู่บนไทลาคอยด์ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยมีการเกาะตัวอยู่กับโปรตีนหลายชนิด กลุ่มของโปรตีนบนไทลาคอยด์ที่มีรงควัต

อ่านเพิ่มเติม

เซลล์ประสาทและการรับส่งกระแสประสาท

รศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล    ลักษณะของเซลล์ประสาททั่วไป ประกอบด้วยตัวเซลล์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของนิวเคลียส ออร์แกเนลและองค์ประกอบของเซลล์ต่างๆ เช่นเดียวกับเซลล์อื่นๆ แต่เซลล์ประสาทส่วนใหญ่จะมีแขนงยื่นออกจากต

อ่านเพิ่มเติม