วัตถุพยานทางชีววิทยา

หากจะนึกถึงคดีความที่เป็นปัญหาอาชญากรรมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับเรื่องร้องเรียนบ่อยๆ ได้แก่ คดีลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ฆาตกรรม บุคคลผู้มีหน้าที่สำคัญในการให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย หากจะนึกถึงคดีคว

อ่านเพิ่มเติม

สไปโรไจรา (เทาน้ำ)

ภัณฑิลา อุดร หากเอ่ยถึงสาหร่ายที่นิยมรับประทานเป็นของขบเคี้ยว เราคงนึกถึงสาหร่ายปรุงรสยี่ห้อต่างๆ มากมายตามท้องตลาดที่ผลิตมาจากสาหร่ายทะเลสีแดงสกุลPorphyra ที่เรียกกันในภาษาญี่ปุ่นว่า “โนริ” นั่นเอง อ

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาสปอร์ของเห็ดราอย่างง่าย

ดร.สุนัดดา โยมญาติ สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) มีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น ยีสต์ และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ยังไม่พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อ ดร.สุนัดดา โยมญาติ สิ่งมีชีวิตในอาณาจักร

อ่านเพิ่มเติม

พลานาเรียกับการกินอาหาร

วิลาส รัตนานุกูล พลานาเรียเป็นสัตว์จำพวกหนอนตัวแบนชนิดหนึ่ง อยู่ใน Phylum Platyhelminthes ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน อาศัยอยู่ในน้ำจืดตามแหล่งน้ำในธรรมชาติที่มีน้ำค่อนข้างสะอาด เช่น คู คลอง หนอง บึง หรือสระน

อ่านเพิ่มเติม

จุลินทรีย์กับพลาสติก

ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ นักวิชาการ สาขาชีววิทยา             จุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ ที่อยู่ในธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยังมีสารประกอบอีกหลายชนิดที่

อ่านเพิ่มเติม

ราเมือก (SLIME MOLD)

ในอดีตการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตศึกษาจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก นักวิทยาศาสตร์จึงจัดให้ราเมือก (slime mold) เป็นรา เนื่องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกับรา คือมีการสร้างสปอร์ในอับสปอร์ห

อ่านเพิ่มเติม

การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (ตอนที่ 2)

  การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (ตอนที่ 2) กลไกการถ่ายทอดยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย ดร.สุนัดดา   โยมญาติ           การที่แบคทีเรียสามารถต้านทานต่อยาปฏิชีวนะได้นั้น เกิดจากการควบคุมโดยยีนที่คว

อ่านเพิ่มเติม

ว่าด้วยเรื่องสิทธิบัตรยีน

ดร. ปารวีร์ เล็กประเสริฐ   การออกสิทธิบัตร (patent) มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (product design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด โดยจำกัดสิทธิ์ในการผลิตและจำห

อ่านเพิ่มเติม

การใช้สารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายเอทิลีนบ่มผลไม้

เคยสังเกตหรือไม่ว่ามะม่วงที่ออกผลอยู่ที่ต้น ผลจะสุกไม่พร้อมกัน แต่ทำไมมะม่วงของเกษตรกรถึงได้มีผลมะม่วงสุกพร้อมกันจำนวนมากออกมาจำหน่ายได้ กล้วยเองก็เช่นเดียวกัน การใช้สารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายเอทิล

อ่านเพิ่มเติม

โพรโทพลาสต์ของพืช

การศึกษาวิจัยทางด้านโพรโทพลาสต์ของพืชนับว่ามีประโยชน์มากทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องกลไกการนำสิ่งต่าง ๆ เข้าสู่เซลล์ กระบวนการสร้างผนังเซลล์และการพอกของสารต่าง ๆ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และเพกทิน

อ่านเพิ่มเติม