หลักการของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กและการนำมาใช้ในงานพันธุศาสตร์ประชากร

หลักการของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (Hardy-Weinberg principle) และการนำมาใช้ในงานพันธุศาสตร์ประชากร  ดร. อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ หลักการของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก และความสมดุลของประชากร           จากหลักการของฮาร์ดี-ไว

อ่านเพิ่มเติม

คอลลาเจน

วิลาส  รัตนานุกูล เมื่อพูดถึงคำว่า คอลลาเจน หลายๆ คนคงรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจากคอลลาเจนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงาม ไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนที่เป็นอาหารเสริมบำรุงสุข

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น อรสา ชูสกุล ทำไมเราจึงควรเรียนรู้การศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ประเทศนี้มีอะไรดีหรือ? หลายคนอาจรู้จักญี่ปุ่นในหลากหลายมุมมอง เช่น ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าไปเที่ยว มีทั

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากจุลินทรีย์

 ยุวศรี   ต่ายคำ จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั้งในสิ่งแวดล้อม ในสัตว์หรือในร่างกายของมนุษย์ จุลินทรีย์มีทั้งที่ให้ประโยชน์และให้โทษต่อมนุษย์ ในที่นี้จะกล่าวถึงจุลินทรีย์จำพวก แบคทีเรีย เ

อ่านเพิ่มเติม

แพนด้ายักษ์และแพนด้าแดงจัดเป็นหมีหรือไม่

 แพนด้ายักษ์ (giant panda) และแพนด้าแดง (red panda) จัดเป็นหมีหรือไม่ ยุวศรี    ต่ายคำหากพูดถึง “แพนด้ายักษ์” หลายคนคงนึกถึงหมีขนาดใหญ่ที่มีขนสีขาวดำปกคลุมลำตัว ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยมีให้ชมได้ที่สวนสั

อ่านเพิ่มเติม

คลอโรฟิลล์กับสุขภาพ

ดร. ขวัญชนก ศรัทธาสุข เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการรับประทานพืชผักต่างๆ นั้นเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนทุกคน แล้วทราบกันหรือไม่ว่าพืชผักต่างๆที่รับประทานไปนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ในพืชผักส่วนใหญ่จะมี

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมตรวจสอบความสัมพันธ์ของความสูงของต้นพืช ชีวมวลของใบพืช และความเข้มของแสงที่มี ผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

 อรสา ชูสกุล นักวิชาการสาขาชีววิทยา สสวท. ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น แสงและความเข้มของแสง คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ อายุของใบ และปริมาณน้ำท

อ่านเพิ่มเติม

อาร์เคีย ARCHAEA

อาร์เคีย (Archaea) ดร.สุนัดดา  โยมญาติ อาร์เคียเป็นแบคทีเรียใช่หรือไม่ อาร์เคีย เป็นโพรคาริโอตที่มีรูปร่างและขนาดคล้ายแบคทีเรีย ในระยะแรกที่ค้นพบนักวิทยาศาสตร์จัดให้อยู่ในกลุ่มแบคทีเรีย และเรียกชื่อสิ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์ของยีสต์

 กิจกรรมเรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์ของยีสต์ ดร.สุนัดดา โยมญาติสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากการสลายสารอาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในการสลายสารอาหารนี้ จะเปลี่ยนพลังงานของพันธะเคมีของสารอาหารให้อ

อ่านเพิ่มเติม

SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM (SNP)

single nucleotide polymorphism (SNP) ธีรพัฒน์  เวชชประสิทธิ์          ถ้าขยาย DNA ของสิ่งมีชีวิตจะเห็นโครงสร้างที่เกิดจากการเรียงตัวกันของนิวคลีโอไทด์ที่มีเบส 4 ชนิด คือเบสกลุ่มพิวรีน (purine) single

อ่านเพิ่มเติม