หลักการของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กและการนำมาใช้ในงานพันธุศาสตร์ประชากร

หลักการของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (Hardy-Weinberg principle) และการนำมาใช้ในงานพันธุศาสตร์ประชากร 301 total views, no views today หลักการของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (Hardy-Weinberg principle) และการนำมาใช้ในงานพัน

อ่านเพิ่มเติม

จุลินทรีย์กับพลาสติก

จุลินทรีย์กับพลาสติก ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ นักวิชาการ สาขาชีววิทยาจุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ ที่อยู่ในธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยังมีสารประกอบอีกหลา

อ่านเพิ่มเติม

พลานาเรียกับการกินอาหาร

พลานาเรียกับการกินอาหาร วิลาส รัตนานุกูล    พลานาเรียเป็นสัตว์จำพวกหนอนตัวแบนชนิดหนึ่ง อยู่ใน Phylum Platyhelminthes ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน อาศัยอยู่ในน้ำจืดตามแหล่งน้ำในธรรมชาติที่มีน้ำค่อนข้างสะอาด เช่

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาสปอร์ของเห็ดราอย่างง่าย

การศึกษาสปอร์ของเห็ดราอย่างง่าย   ดร.สุนัดดา  โยมญาติ   สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi)  มีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น ยีสต์ และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ท

อ่านเพิ่มเติม

สไปโรไจรา (เทาน้ำ)

ก.                                                                            ข. ก. ภาพใบไมยราบ (กาง) ข. ภาพใบไมยราบ (หุบเมื่อถูกสัมผัส)สถานที่ : สวนผลไม้ ต. ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ถ่ายภาพ

อ่านเพิ่มเติม

การเรืองแสงของหิ่งห้อย

สุทธิพงษ์ พงษ์วร    คราวนี้สีพื้นเว็บทำเป็นสีดำ อาจจะดูขัดๆ ไปนิดกับกรอบสีฟ้า แต่ก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการเดินดูหิ่งห้อย ซึ่งพบเห็นได้ง่าย (ในอดีต) ในยามค่ำคืน หิ่งห้อยเรืองแสงได้อย่างไร ทำไมต้องเร

อ่านเพิ่มเติม

ต้นไม้สลัดใบ

ณรสี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา    ก่อนอื่นต้องขอโทษบรรดาท่านสมาชิกนักอ่านทั้งหลายที่บทความเรื่อง “ต้นไม้สลัดใบ” ฉบับนี้กว่าจะคลอดออกมาได้ ช่างยากช่างเย็นเสียจริงๆ จนเพื่อนๆ ทั้งในและนอกสาขาชีววิทย

อ่านเพิ่มเติม

เซลล์สืบพันธุ์(GAMETE) ของสิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ (POLYPLOIDY)

จากบทความเรื่อง polyploidy (เบญจมาศ, 2548) สิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ หมายถึง “สิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนโครโมโซมมากกว่า 2 ชุดขึ้นไป เซลล์สืบพันธุ์(gamete) ของสิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ (polyploidy) ปุณยาพร บริเวธาน

อ่านเพิ่มเติม

วัตถุพยานทางชีววิทยา

หากจะนึกถึงคดีความที่เป็นปัญหาอาชญากรรมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับเรื่องร้องเรียนบ่อยๆ ได้แก่ คดีลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ฆาตกรรม วัตถุพยานทางชีววิทยา นางสาวปาณิก เวียงชัย            หากจะนึกถึงคดีความท

อ่านเพิ่มเติม

SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM (SNP)

single nucleotide polymorphism (SNP) ธีรพัฒน์  เวชชประสิทธิ์ ถ้าขยาย DNA ของสิ่งมีชีวิตจะเห็นโครงสร้างที่เกิดจากการเรียงตัวกันของนิวคลีโอไทด์ที่มีเบส 4 ชนิด คือเบสกลุ่มพิวรีน (purine) ได้แก่ single nu

อ่านเพิ่มเติม