สไปโรไจรา (เทาน้ำ)

ก.                                                                            ข. ก. ภาพใบไมยราบ (กาง) ข. ภาพใบไมยราบ (หุบเมื่อถูกสัมผัส)สถานที่ : สวนผลไม้ ต. ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       

ลำต้นไผ่เหลือง (แสดงข้อและปล้องของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว)สถานที่ : สวนผลไม้ ต. ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       

ดอกถั่วเขียว ตัวอย่างดอกของพืชตระกูลถั่ว (legume)สถานที่ : สวนผลไม้ ต. ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       

ผลถั่วเขียวสดเมื่อผลแห้งจะแตกออกเป็นสองแนว เป็นลักษณะผลแบบพืชตระกูลถั่ว (legume) (เนื่องจากภาพเป็นผลสดจึงยังไม่แห้งและแตก)สถานที่ : สวนผลไม้ ต. ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       

สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกัน ประกอบด้วย มดดำ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง แหนแดง แหนเป็ดเล็ก และไข่น้ำสถานที่ : คูน้ำ ต. ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       

ว่านจุก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Spathoglottis plicata Bl. มีชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งว่าเอื้องดิน ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมสถานที่ : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       

ถั่วแปบช้าง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Afgekia sericea Craib มีชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งว่ากันภัย ซึ่งมีลักษณะต้นและดอกคล้ายกับต้นกันภัยมหิดลมาก สิ่งที่แตกต่างกันคือ ถั่วแปบช้างมีดอกสีชมพูส่วนกันภัยมหิดลมีดอกสีม่วงสถานที่ : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร